امکان تست جعبه فرمان خودرو به دامنه کاری آزمایشگاه شرکت فرآوری و ساخت اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ قطعات خودرو عظام، شرکت فرآوری و ساخت از مجموعه شرکتهای گروه قطعات خودروی عظام در آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی سازمان ملی استاندارد موفق شد همزمان با تمدید اعتبارنامه استاندارد آزمایشگاهی ISO/IEC17025، ردیفهای آزمونی جعبه فرمان انواع خودرو را نیز به مجموعه توانمندیهای آزمایشگاهی خود اضافه نماید.

در این آزمون، انجام تست‏های دوام، تست‏های نشتی داخلی، تست‏های نشتی خارجی، انجام آزمون اصطکاک سکون و اصطکاک دینامیکی به عنوان مهمترین ردیفهای آزمونی در نظر گرفته می‏شود.